طراحی وب سایت کمپین سامسونگ برای کودکان امید

شرکت سامسونگ در قالب برنامه کودکان امید به فعالیتهای خیرخواهانه می‌پردازد. این فعالیتها در سه دسته مرتبط با ارتقاء سطح زندگی، سطح آموزش و محیط زیست انجام می‌شوند.

  • طراحی وب سایت
  • طراحی به صورت واکنشگرا
طراحی وب سایت کمپین سامسونگ برای کودکان امید
طراحی وب سایت کمپین سامسونگ برای کودکان امید
طراحی وب سایت کمپین سامسونگ برای کودکان امید